V75finaler med jackpot men utan spelsäkerhet

0
22

Först det som är ABSOLUT viktigast för hästsporten.

Paul Scotney skrev i sin utredning gällande ATGs utlandsspel, att ett av

HÄSTSPORTENS VIKTIGASTE FRAMTIDA UPPGIFTER ÄR SPELSÄKERHET.

Dit hör ett väl utvecklat reglemente som inblandade har att följa, där orsak och verkan är logisk, och brott inte lönar sig, speciellt inte spelbrott.

Code of Conduct är inte ett flumord, utan ett moraliskt rättesnöre som måste vara omöjligt att ifrågasätta.

HästHälsa

Spelsäkerhet

Verka för sportens bästa

Mer behövs inte skrivas i CoC

Paul Scotney berör också det synnerligen allvarliga i informationshantering från sportens berörda parter. Det finns i dag utomordentlig teknik som förenklar detta och kan skötas såväl med moderna mobiler som hanterar internet, såväl som datorer. Den tid det tar för tex tränare att kryssa i balans, utselningsdetaljer, vagnstyp ska inte behöva ta mer än 1 minut per starthäst. ATG ska utan några som helst problem kunna lägga ut detta till allmänheten. Att uppgifterna stämmer kontrolleras på samtliga prisplacerade hästar och där felaktiga uppgifter lämnats diskvalificeras ekipaget, och ordningsföljden i mål blir ändrad, samt totoresultat kan lämnas ut.

Oavsett Stefan Melanders intentioner i onsdags, eller Berghs skodribbel i vintras, för att inte tala om alla de gånger såväl dessa herrar som tillhör de med vagast och sämst uppföljning lämnad information, så ska det inte finnas något tvivel om att spelarkårens bästa tas tillvara. SPELSÄKERHETEN ÄR INTE DISKUTERBAR

Följden av korrupta spelobjekt är förödande, spelarkårens tålamod är långt, men också minnet, vilket gör att urholkas förtroendet så är det hart när omöjligt att återställa detta. Av den orsaken har reglerna internationellt inom hästsporten skärpts avsevärt, och tex Galoppens regler är oändligt mycket hårdare inom alla områden som berör information, bedömning av hästarnas prestationer internationellt. Det finns orsak till att så är fallet!

FRIIDROTT-SKIDSPORT-BOXNING-BROTTNING-TENNIS-FOTBOLL-CRICKET-BASKET-BILSPORT-GOLF mfl har vartefter utsatts för ytterst allvarliga korruption, och följderna har blivit för all sport utom Fotboll och Tennis att sporterna som spelobjekt numera saknar intresse i Europa, Bookmakers är ytterst försiktiga i sin risktagning och därmed tappar sporterna status och i förlängningen kommersiella möjligheter.

Det vore förödande för hästsporten om inte SPELSÄKERHETEN förbättras, våra största poolspel såsom V75, V86 är även med internationella mått stora och det är endast naivt att tro hästsportens inblandade har högre moral än övriga världens utövare av sporter. Påtryckningar i olika former riskerar alltid att ske där stora pengar fördelas, och hästsporten i Sverige fördelar 12 miljarder per år tillbaka till spelarna, det är incitament nog!

 

PS , Dagens förhoppningsvis underskattade hästar är  Youna(6,5%) Folli(12%), Montgomery Hill(3,7%), Il Sånna(14%) Staro Hollywood(14%), Naglo de Nord(20%), Vacqueyras (13%)

Vad jag spikar återstår att se, ovanstående hästar är de med bra spelvärde, dvs mindre streckade än vinstchansen på V75.

The post V75finaler med jackpot men utan spelsäkerhet appeared first on Gamblers vardag.

Hämtat från: Speltips

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here