Svensk Travsport mätmetoder influerade av Nordkorea

0
31

Svensk Travsport är duktiga på att framhäva sin förträfflighet , detta tog jag upp för ett år sedan och ett antal gånger dessförinnan (  http://www.gamblersvardag.se/?s=svensk+travsport )

Nu har denna organisation, som likt en vilken diktator som helst hittat tre positiva saker att lyfta upp inom organisatio får nen.

Kundtjänst får ett bra betyg och det är ju vackert så.

Klädsel på banan för aktiva tycker sig ST ha lyckats vara lyhörda och infriat förväntningarna .

Segerceremonin har gjorts en utredning om, vad hästägarna anser viktigast (dock ger detta inget intryck av att ge ST kredit)

Slutligen påvisas att av 1000 tillfrågade anser 86% att ST får godkänt, dvs betyg från 3 och uppåt. Dock påvisas inte hur många som anser att ST får betyg 4-5?

MIN FRÅGA STÄLLER SIG PÅ FÖLJANDE VIS

HÄSTHÄLSA BORDE VARA PRIORITERING 1 FÖR ST, tror knappast att speciellt många anser att det sköts som PRIO 1 av ST

SPELSÄKERHET BORDE VARA PRIO 2 FÖR ST, det intresserar tyvärr inte speciellt många, enär få förstår att hästägandets ekonomi står och faller med spelarnas förtroende för SVENSKT TRAVSPORT! Tyvärr är hästsporten i det närmaste i avsaknad av spelsäkerhet i dag. 

HÄSTÄGANDETS EKONOMI borde vara PRIORITET 3 för ST, tror INGEN ANSER ATT ST FULLGÖR SIN UPPGIFT PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT

UPPFÖDARNAS EKONOMI borde vara prio 4 för ST, tror knappast uppfödarna upplever det så. 

Tränarna och övriga personal ekonomi samt övriga frågor borde vara PRIO 5, tror knappast de upplever det som deras intressen blir tillvaratagna.

Svensk Travsport är i dag en organisation som överhuvudtaget inte utövar sin ägarmakt för hästsportens bästa, men heller inte tillvaratar sina åtaganden för övriga involverade i hästsporten, utan alltmer blir en tärande byråkrati som alltmindre utför sina åtaganden för hästsportens bästa utan tillser särintressen och byråkratins bästa.

Kritiken gällande de fem prioriteringar som jag tagit upp är enormt stor, men ST väljer att förmedla budskapet att förtroendet är högt, och tar upp de punkterna som förevisats. Det påvisar på alla sätt och vis hur en organisation blivit sig själv nog!

 

The post Svensk Travsport mätmetoder influerade av Nordkorea appeared first on Gamblers vardag.


Inlägget ”Svensk Travsport mätmetoder influerade av Nordkorea” är insamlat från en annan sida. Läs originalinlägget här:

Samma inlägg kan läsas i speltipsappen Speltips.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here